БУТАН
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Олег Горанов
Държава
България
Населено място
Бутан
Адрес
пк 3350
Лицензионен номер
131 - 028 от 11.02.2020
Лице за контакт
Олег Горанов
Телефон
+359889754861
e-mail
butan@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
20.01.2003
Клубът развива
Спортна
БУТАН