МИЗИЯ К-ЖА
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Марин Дреновски
Държава
България
Населено място
Кнежа
Адрес
Конно-спортна база
Лицензионен номер
131 - 032 от 05.03.2020
Лице за контакт
Телефон
e-mail
unitokinvest@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
Клубът развива
Спортна
МИЗИЯ К-жа