АХАЛ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Ивайло Енчев
Държава
България
Населено място
Стара Загора
Адрес
ул."Хаджи Дим.Асенов" № 41, ет. 5, ап. 17
Лицензионен номер
131- 045 от 25.03.2020
Лице за контакт
Телефон
e-mail
radostinadragieva88@gmail.com
Уебсайт
Член на БФКС от
22.01.2004
Клубът развива
Спортна, Любителска
АХАЛ