АХАЛ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Държава
България
Населено място
Стара Загора
Адрес
ул.""Хаджи Дим.Асенов"" № 41, ет. 5, ап. 17
Лицензионен номер
1-037-047
Лице за контакт
Телефон
e-mail
Уебсайт
Член на БФКС от
Клубът развива
АХАЛ