АНГАРД
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Павлина Коварик
Държава
България
Населено място
Варна
Адрес
ул. Мария Гидик № 57
Лицензионен номер
1-037-003
Лице за контакт
Павлина Коварик
Телефон
e-mail
Уебсайт
Член на БФКС от
Клубът развива
Спортна, Любителска, Туристическа
АНГАРД