АРИОН
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Кристиана Маринкова
Държава
България
Населено място
Перник
Адрес
с. Негованци
Лицензионен номер
131 - 073 от 11.07.2022
Лице за контакт
Кристиана Маринкова
Телефон
e-mail
Уебсайт
Член на БФКС от
23.06.2022
Клубът развива
Спортна, Любителска
АРИОН