ЕКСПЕРТ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Екатерина Ковачева
Държава
България
Населено място
София
Адрес
ул. Банат 34
Лицензионен номер
131 - 065 от 14.03.2022
Лице за контакт
Екатерина Ковачева
Телефон
e-mail
bibi_brenda@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
09.03.2022
Клубът развива
Спортна, Любителска
ЕКСПЕРТ