ДЕЖА ВЮ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Василена Петкова
Държава
България
Населено място
София
Адрес
с. Елешница, п.к. 2125 ж.к. местност Криволете,
Лицензионен номер
131 - 063 от 29.07.2021
Лице за контакт
Василена Петкова
Телефон
e-mail
vasilena_petkova@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
29.07.2021
Клубът развива
Спортна
ДЕЖА ВЮ