ЦАР ИВАН - АСЕН
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Димитър Пейниров
Държава
България
Населено място
Асеновг.
Адрес
с. Долнослав
Лицензионен номер
131 - 058 от 13.04.2021 год.
Лице за контакт
Димитър Пейниров
Телефон
+359895083190
e-mail
klub_car-asen@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
12.04.2021
Клубът развива
Спортна
Цар Иван - Асен