КАБИЛЕ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Христо Христов
Държава
България
Населено място
Ямбол
Адрес
местност "до стадиона"
Лицензионен номер
131 - 062 от 13.04.2021 год.
Лице за контакт
Христо Христов
Телефон
+359887463534
e-mail
kks.kabile@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
12.04.2021
Клубът развива
Спортна
Кабиле