СВЕТИ ДИМИТЪР
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Димитър Димитров
Държава
България
Населено място
Стара Загора
Адрес

Лицензионен номер
131 - 043 от 09.03.2020
Лице за контакт
Радостин Янков
Телефон
e-mail
Radostin_2008@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
17.02.2020
Клубът развива
Спортна
СВЕТИ ДИМИТЪР