АГАЛАР
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Ангел Няголов
Държава
България
Населено място
София
Адрес
с. Осоица
Лицензионен номер
131 - 042 от 09.03.2020
Лице за контакт
Ангел Няголов
Телефон
e-mail
nyagolovangel@gmail.com
Уебсайт
Член на БФКС от
04.02.2020
Клубът развива
Спортна
АГАЛАР