ХЕК
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Кирил Чапов
Държава
България
Населено място
Благоевг.
Адрес
бул."Пейо К. Яворов"№2 Б
Лицензионен номер
131-018 от 20.12.2019
Лице за контакт
Георги Праматаров
Телефон
e-mail
gpramatarov88@gmail.com
Уебсайт
Член на БФКС от
20.08.2015
Клубът развива
Спортна, Любителска, Туристическа
ХЕК