СПАРТАК
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Пламен Гетов
Държава
България
Населено място
Плевен
Адрес
ул. Кресна №4, бл.""Изгрев, вх.Б, ет.3, ап.4
Лицензионен номер
131 - 052 от 12.06.2020
Лице за контакт
Мария Гетова
Телефон
e-mail
mariagetova@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
04.03.2003
Клубът развива
Спортна
СПАРТАК