СВЕТИ ГЕОРГИ - ВАРНА
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Десислава Георгиева
Държава
България
Населено място
Варна
Адрес

Лицензионен номер
131 - 056 от 18.03.2021
Лице за контакт
Десислава Георгиева
Телефон
e-mail
dessita_georgieva@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
12.03.2015
Клубът развива
Спортна, Любителска
СВЕТИ ГЕОРГИ - Варна