ВЪРШЕЦ 2014
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Теодор Попов
Държава
България
Населено място

Адрес
гр. Вършец
Лицензионен номер
131-023 от 20.12.2019
Лице за контакт
Теодор Попов
Телефон
e-mail
konna_baza_varshetz@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
05.11.2015
Клубът развива
Спортна, Любителска, Туристическа
ВЪРШЕЦ 2014