АВАТАР
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Камелия Едрева
Държава
България
Населено място
София
Адрес
Хайдушко изворче No 28
Лицензионен номер
131-020 от 20.12.2019
Лице за контакт
Камелия Едрева
Телефон
0876999855
e-mail
edreva77@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
Клубът развива
Спортна, Любителска
АВАТАР