ИНТЕГРА
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Юлия Младенова
Държава
България
Населено място
София
Адрес
Петърч
Лицензионен номер
131-024 от 20.12.2019
Лице за контакт
Юлия Младенова
Телефон
e-mail
topmhorses@abv.bg
Уебсайт
Член на БФКС от
19.01.2005
Клубът развива
Спортна, Любителска
ИНТЕГРА