ИНТЕГРА
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Юлия Младенова
Държава
България
Населено място
София
Адрес

Лицензионен номер
1-038-069
Лице за контакт
Юлия Младенова
Телефон
e-mail
Уебсайт
Член на БФКС от
Клубът развива
Спортна, Любителска
ИНТЕГРА