КЕНТАВЪР-РУСЕ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Илиян Искъров
Държава
България
Населено място
Русе
Адрес
ул.Мидия Енос 1,бл.Иван Димитров вх.1ет.6ап.4
Лицензионен номер
131-051 от 09.06.2020
Лице за контакт
Илиян Искъров
Телефон
0890384440
e-mail
ilian.iskarov@gmail.com
Уебсайт
https://bg-bg.facebook.com/KlubKentavrRuse
Член на БФКС от
28.05.2012
Клубът развива
Спортна, Любителска, Туристическа
КЕНТАВЪР-РУСЕ