КАН АСПАРУХ
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Христо Георгиев
Държава
България
Населено място
София
Адрес
ул.Хайдушко Изворче № 28
Лицензионен номер
131-006 от 20.12.2019
Лице за контакт
Христо Георгиев
Телефон
0888615541
e-mail
hristo.h.georgiev@abv.bg
Уебсайт
www.kkskanasparuh.com
Член на БФКС от
01.03.2012
Клубът развива
Спортна, Любителска, Туристическа
КАН АСПАРУХ