КОНКУР
Данни
|
Коне
|
Състезатели
|
Класирания
Председател
Златолина Мукова
Държава
България
Населено място
Ихтиман
Адрес
2050, местност Царчино No 1
Лицензионен номер
131-008 от 20.12.2019
Лице за контакт
Стоица Аргилашки
Телефон
00359 876 74 22 45
e-mail
clubconcur@mail.bg
Уебсайт
www.niesa.bg
Член на БФКС от
04.12.2009
Клубът развива
Спортна, Любителска, Туристическа
КОНКУР

 

Ездови клуб КОНКУР е учреден през октомври 2009 г. като сдружение с нестопанска цел и общественополезна дейност. Клубът организира езда за любители, обучение на деца, както и хора в активна възраст, за които ездата е хоби и начин за разтоварване от ежедневния стрес. 

Членовете на клуба са професионални ездачи и любители, собственици на коне, които не само практикуват конна езда, но и участват в живота на клуба. Членовете му организират свои събития, забавления, любителски турнири и празници.