КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
1 2 3 5 > Следваща
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
12.10.2018-
14.10.2018
Балкански шампионат ОТКАЗАН
Издържливост
Edirne, TUR
Балкански шампионат издръжливост
12.10.2018-
14.10.2018
Държавно първенство млади коне 4, 5 г. и клас Л 6 и 7 г.
Прескачане
КБ Фригопан
Programme Application_form
Държавно първенство Млади коне 4 год.
13.10.2018 10.00 h
Изпитание No 4: Клас Н - 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100
Паркур
14.10.2018 10.00 h
Изпитание No 8: Клас Н 4 - год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105
Паркур
Държавно първенство Млади коне 5 год.
12.10.2018 13.30 h
Изпитание No 1: Клас Н - 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115
Паркур
13.01.2018 11.50 h
Изпитание No 5: Клас Н - 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115
Паркур
14.01.2018 12.40 h
Изпитание No 9: Клас Н - 5 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120
Паркур
Държавно първенство Млади коне 6 год.
12.10.2018 15.00 h
Изпитание No 2: Клас Л - 6 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
13.10.2018 15.00 h
Изпитание No 6: Клас Л - 6 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
14.10.2018 14.30 h
Изпитание No 10: Клас Л - 6 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
Държавно първенство Млади коне 7 год.
12.10.2018 16.00 h
Изпитание No 3: Клас Л - 7 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
13.10.2018 15.30 h
Изпитание No 7: Клас Л - 7 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
14.10.2018 15.45 h
Изпитание No 11: Клас Л - 7 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
13.10.2018-
14.10.2018
Национален турнир по прескачане на препятствия Д-р Йосиф Наумовски
Прескачане
Скопие, Македония
Programme
turnir
13.10.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
13.10.2018-
14.10.2018
Открит турнир по прескачане
Прескачане
КБ Фригопан
Programme
Паркур за 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори
13.10.2018 09.00 h
Изпитание No 1: Паркур за 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80/85
Паркур
14.10.2018 09.00 h
Изпитание No 4: Паркур за 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 85/90
Паркур
Отворен 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори
13.10.2018 12.40 h
Изпитание No 2: Отворен 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105/110
Паркур
14.10.2018 11.20 h
Изпитание No 5: Отворен 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115
Паркур
Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши и деца
13.10.2018 16.50 h
Изпитание No 3: Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
14.10.2018 17.00 h
Изпитание No 6: Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130
Паркур
19.10.2018-
21.10.2018
Държавно първенство юноши, Квалификация 30,40,60, 80км ОТМЕНЯ СЕ
Издържливост
Момин сбор
ДП юноши
19.10.2018-
21.10.2018
ДП2*, клас Н 4 и 5 год. коне и група Б, юноши до 14 г. и до 18 години
Всестранна езда
КСБ Калоян - Арбанаси
Programme
ДП 2*
19.10.2018 13.00 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 2* :: Тест: 2* A
Тест
20.10.2018 09.30 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест 2* :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
21.10.2018 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП 2* :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 120 см
Паркур
ДП юноши и съпътстващ турнир клас 1*
19.10.2018 13.15 h
Изпитание No 1 Съпътстващ турнир за юноши до 18 год. :: Тест: 1* A
Протокол
Тест
20.10.2018 09.50 h
Изпитание No 2 Крос кънтри тест 1* :: По член: Крос :: Височина: 110
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП юноши :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 115 sm
Протокол
Паркур
Изпитание клас Интро
19.10.2018 14.15 h
Изпитание No 1 Обездка клас Интро :: Тест: Интро
Протокол
Тест
20.10.2018 11.00 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест клас Интро :: По член: Крос :: Височина:
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия клас Интро :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина:
Протокол
Паркур
ДП клас Н - 5 годишни
19.10.2018 14.40 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас 5 годишни коне :: Тест: Интро
Тест
20.10.2018 11.15 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест Клас Н 5 годишни :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП клас Н - 5 годишни коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 cm
Паркур
ДП група Б
19.10.2018 15.29 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда група Б :: Тест: Интро
Тест
20.10.2018 11.00 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест група Б :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП група Б :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
ДП клас Н - 4 годишни коне
19.10.2018 16.30 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас Н 4 годишни коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
20.10.2018 13.30 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест 4 годишни коне :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП клас Н 4 годишни коне :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 cm
Паркур
ДП по всестранна езда за деца и съпътстващ турнир за Аматьори
19.10.2018 17.15 h
Изпитание No 1 Обездка за всестранна езда клас деца и аматьори :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
20.10.2018 14.10 h
Изпитание No 2 крос кънтри тест деца и аматьори :: По член: Крос :: Височина:
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане на препятствия ДП деца и аматьори :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90 cm
Паркур
20.10.2018-
21.10.2018
Открит турнир по прескачане
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Programme
Х - паркур, деца, неучаствали коне и аматьори
20.10.2018 09.00 h
Изпитание No 1: Х - паркур, деца, неучаствали коне и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
21.10.2018 09.00 h
Изпитание No 6: Х - паркур, деца, неучаствали коне и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 65
Протокол
Паркур
4 год. коне, деца и аматьори
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 2: 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/105
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 7: Приз "..." 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105/110
Протокол
Паркур
5 год. коне, деца и аматьори
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3: 5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 8: Приз "..." 5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120
Протокол
Паркур
4 год. и по-възрастни коне
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 4: 4 год. и по- възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115/120
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 9: Приз "..." 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125
Протокол
Паркур
5 год. и по-възрастни коне
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 5: 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 10: Приз "..." 5 год. и по възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130
Протокол
Паркур
26.10.2018-
28.10.2018
Купа България
Прескачане
Студенец
Programme Application_form
Купа България
26.10.2018 13.00 h
Изпитание No 3: I - ва квалификация за "Купа България" :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
27.10.2018 14.30 h
Изпитание No 6: II - ра квалификация за "Купа България" :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125
Паркур
28.10.2018 12.30 h
Изпитание No 10: Финал "Купа България" :: По член: 273.3.3 :: Височина: 130
Паркур
26.10.2018-
28.10.2018
CEi1*/2*, Балканска купа , ДП юноши и квалификации на 30, 40, 60 и 80 км
Издържливост
Шумен
Балканска купа CEI1*
27.10.2018 00.00 h
Балканска купа CEI1* Индивидуално ::
Маршрут
27.10.2018 00.00 h
Балканска купа CEI1* Отборно ::
Маршрут
CEI2*
27.10.2018 00.00 h
CEI2* ::
Маршрут
CEN1* - 90 km
27.10.2018 00.00 h
Изпитание No 1 ДП издръжливост за юноши - 90 км ::
Маршрут
27.10.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Квалификация на 90км ::
Маршрут
26.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Квалификация на 90км ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
26.10.2018 00.00 h
Изпитание No 1 Квалификация на 60 км ::
Маршрут
27.10.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Квалификация на 60 км ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
26.10.2018 00.00 h
Изпитание No 1 Квалификация на 40 км ::
Маршрут
27.10.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Квалификация на 40 км ::
Маршрут
Турнир на 30 км
26.10.2018 00.00 h
Изпитание No 1 Турнир на 30 км ::
Маршрут
26.10.2018-
28.10.2018
Открит турнир по прескачане
Прескачане
Студенец
Programme
Паркур за 4 и 5 год. коне
26.01.2018 10.00 h
Изпитание No 1: Паркур - 4 и 5 год. коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/110
Паркур
27.01.2018 10.00 h
Изпитание No 4: Купа "Студенец" - 4 и 5 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105/115
Паркур
Паркур за 5 год. и по възрастни коне и аматьори
27.10.2018 16.30 h
Изпитание No 7: Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, деца и аматьори. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
28.10.2018 10.30 h
Изпитание No 8: Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне,деца и аматьори. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105/110
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
26.10.2018 11.30 h
Изпитание No 2: Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135
Паркур
27.10.2018 12.30 h
Изпитание No 5: Гран При „Студенец“ - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140
Паркур
10.11.2018
Турнир по покана Jump & Drive
Прескачане
КСБ Хан Аспарух - София
Programme
Отворен паркур, деца и аматьори
10.11.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Паркур Jump & Drive
10.11.2018 13.00 h
Изпитание No 2 Паркур Jump & Drive :: По член: 239 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
10.11.2018-
11.11.2018
ИЗЛОЖЕНИЕ И ТЕСТИРАНЕ НА КОНЕ ОТ ПОРОДАТА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН 2018
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Тестиране Български спортен кон
Тестиране на Български спортен кон :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Тестиране на други породи :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Тестиране на коне извън класиране :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур


1 2 3 5 > Следваща