КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
19.08.2022-
21.08.2022
ДП пони, деца, юноши, аматьори и млади ездачи
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
ДП Пони ездачи категория Б
19.08.2022 12.50 h
Изпитание No 1 ДП Пони ездачи категория Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
20.08.2022 12.30 h
Изпитание No 2 ДП Пони ездачи категория Б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
21.08.2022 08.00 h
Изпитание No 3 ДП Пони ездачи категория Б :: По член: 238.2.2 :: Височина: 70 см
Паркур
ДП Пони ездачи категория А
19.08.2022 13.30 h
Изпитание No 1 ДП Пони ездачи категория А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
20.08.2022 00.00 h
Изпитание No 2 ДП Пони ездачи категория А :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
21.08.2022 08.45 h
Изпитание No 3 ДП Пони ездачи категория А :: По член: 238.2.2 :: Височина: 90 см
Паркур
ДП Аматьори
19.08.2022 14.20 h
Изпитание No 1 ДП Аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
20.08.2022 14.00 h
Изпитание No 2 ДП Аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
21.08.2022 10.00 h
Изпитание No 3 ДП Аматьори Утешителен паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
21.08.2022 12.00 h
Изпитание No 4 ДП Аматьори Финал :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Паркур
ДП Юноши до 14 год
19.08.2022 16.50 h
Изпитание No 1 ДП Юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
20.08.2022 16.20 h
Изпитание No 2 ДП Юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
21.08.2022 10.20 h
Изпитание No 3 ДП Юноши до 14 год Утешителен паркур :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
21.08.2022 14.15 h
Изпитание No 4 ДП Юноши до 14 год Финал :: По член: 273.3.3 :: Височина: 115 см
Паркур
ДП за юноши до 18 год.
19.08.2022 18.25 h
Изпитание No 1 ДП за юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
20.08.2022 18.00 h
Изпитание No 2 ДП за юноши до 18 год. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130 см
Паркур
21.08.2022 11.00 h
Изпитание No 3 ДП за юноши до 18 год. - Утешителен турнир :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
21.08.2022 16.40 h
Изпитание No 4 ДП за юноши до 18 год. - Финал :: По член: 273.3.3 :: Височина: 130 см
Паркур
ДП Млади ездачи
19.08.2022 19.45 h
Изпитание No 1 ДП Млади ездачи :: По член: 239 :: Височина: 125 см
Паркур
20.08.2022 19.20 h
Изпитание No 2 ДП Млади ездачи :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135 см
Паркур
21.08.2022 17.10 h
Изпитание No 3 ДП Млади ездачи :: По член: 273.3.3 :: Височина: 135 см
Паркур
19.08.2022-
20.08.2022
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme
Турнир по покана
19.08.2022 08.30 h
Изпитание No 1 Турнир по покана :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Паркур
20.08.2022 08.00 h
Изпитание No 4 Турнир по покана :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
19.08.2022 08.50 h
Изпитание No 2а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
20.08.2022 08.55 h
Изпитание No 5а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 год. коне
19.08.2022 09.30 h
Изпитание No 2б Паркур за 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110 см
Паркур
20.08.2022 09.30 h
Изпитание No 5б Паркур за 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
19.08.2022 11.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
20.08.2022 11.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125 см
Паркур
25.08.2022-
28.08.2022
CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Strzegom, POL
Международен турнир
27.08.2022
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Programme
Х паркур
27.08.2022 10.30 h
Изпитание No 1 Х паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
27.08.2022 00.00 h
Изпитание No 2а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
27.08.2022 00.00 h
Изпитание No 2b Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 90 cm
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
27.08.2022 00.00 h
Изпитание No 2с Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
27.08.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год Приз Роза Стефнова :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне Приз Роза Стефанова
27.08.2022 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне Приз Васил Фратев :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне Приз Васил Фратев
27.08.2022 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 7 годишни и по-възрастни коне Приз Васил Фратев :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
29.08.2022-
30.08.2022
Курс за треньори INTRO
КСБ ЕКУИТА
01.09.2022-
04.09.2022
CSI1*, CSICh-B
Прескачане
Vlasia, ROU
Programme
csi1*
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
02.09.2022-
04.09.2022
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км/ Контролно БШ и лагер
Издържливост
Дебнево
Programme
Квалификация 80 км
04.09.2022 08.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
04.09.2022 08.00 h
Изпитание No 1 тренировка ::
Маршрут
04.09.2022 08.30 h
Изпитание No 2 ::
Маршрут
Квлаификация на 40 км
04.09.2022 09.00 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 30 км
04.09.2022 08.30 h
Изпитание No 1 ::
Маршрут
04.09.2022-
06.09.2022
ДП деца, аматьори и пони ездачи и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme
ДП Пони ездачи
04.09.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
05.09.2022 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 70
Паркур
06.09.2022 12.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 70
Паркур
ДП юноши 14 год.
04.09.2022 15.20 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
06.09.2022 10.40 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
СТ 4 год. коне
04.09.2022 16.30 h
Изпитание No 1 Тест 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
06.09.2022 11.20 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Паркур
ДП Аматьори
04.09.2022 00.00 h
Изпитание No 1 Тест 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Протокол
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Протокол
Паркур
06.09.2022 00.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 90
Протокол
Паркур
СТ 5 год. коне и гр. Б
04.09.2022 17.45 h
Изпитание No 1 Тест 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
05.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: 90
Паркур
06.09.2022 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: 100
Паркур
05.09.2022-
07.09.2022
Лагер по обездка Национални отбори
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
07.09.2022-
11.09.2022
Балкански шампионат CH-Balkan-S
Прескачане
Vlasia, ROU
Programme Application_form
Балкански шампионат
08.09.2022-
11.09.2022
Balkan Dressage League Final/ CDI1*, CDICh-B, CDIP, CDIJ, CDIY, CDIYH
Обездка
КБ Фригопан
Programme Application_form
CDICh_BDL_Children
08.09.2022 17.00 h
Competition No 1_Children Preliminary A :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
09.09.2022 09.00 h
Competition No 2_Children Team :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
11.09.2022 09.00 h
Competition No 9_Children Individual :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
CDIJ_BDL_Juniors_
09.09.2022 10.20 h
Competition No 3_Juniors Team :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
10.09.2022 09.00 h
Competition No 6_Juniors Individual :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
11.09.2022 10.50 h
Competition No 10_Juniors Freestyle :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
CDI1*_BDL_Seniors
09.09.2022 13.30 h
Competition No 4_Prix St. George :: Тест: Сен Жорж
Тест
10.09.2022 10.50 h
Competition No 7_Intermediate I :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
11.09.2022 14.00 h
Competition No 11_Freestyle_ Intermediate I :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
CDIY
09.09.2022 15.10 h
Competition No 5_Young riders Team :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Тест
10.09.2022 12.20 h
Competition No 8_Young Riders Individual :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
11.09.2022 15.45 h
Competition No 12_Young Riders Freestyle :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
National competition Young horses_5 YO
09.09.2022 15.30 h
Competition No 1 5-YEAR OLD HORSES - PRELIMINARY :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
10.09.2022 14.10 h
Competition No 2_5-YEAR OLD HORSES - FINAL :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
National competition Young horses_6 YO
09.09.2022 16.00 h
Competition No 1_6-YEAR OLD HORSES - PRELIMINARY :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
10.09.2022 14.40 h
Competition No 2_6-YEAR OLD HORSES - FINAL :: Тест: Финален тест за 6 годишни коне
Тест
EEF DRESSAGE EVOLUTION LEAGUE
EEF TEAM COMPETITION :: Тест: 2* A
Тест
16.09.2022-
18.09.2022
Балкански шампионат CH-Balkan-D
Обездка
Baicoi, ROU
Programme
Балкански шампионат
18.09.2022
Турнир по покана
Прескачане
Варна
Programme
Турнир по покана
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
23.09.2022-
25.09.2022
CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro
Всестранна езда
Floresti, ROU
Programme Application_form
Турнир по покана
23.09.2022-
25.09.2022
CEI1* 100
Издържливост
Radauti, ROU
Турнир по покана
23.09.2022-
25.09.2022
CEI3* 160, 140, CEI2* 120, CEI1* 100, CEIJY
Издържливост
Samorin, SVK
Международен турнир
24.09.2022-
25.09.2022
Турнир по покана
Прескачане
Студенец
Programme
Отворен паркур и понита
24.09.2022 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
25.09.2022 10.00 h
Изпитание No 7 Отворен паркур и понита :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за 4 годишни коне
24.09.2022 11.00 h
Изпитание No 2а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100 см
Паркур
25.09.2022 11.00 h
Изпитание No 8а Паркур за 4 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне
24.09.2022 11.30 h
Изпитание No 2б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105 см
Паркур
25.09.2022 11.30 h
Изпитание No 8б Паркур за 5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 110
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
24.09.2022 12.20 h
Изпитание No 3 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 95 см
Паркур
25.09.2022 12.30 h
Изпитание No 9 Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
24.09.2022 13.50 h
Изпитание No 4 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130см
Паркур
25.09.2022 14.15 h
Изпитание No 10 Гранд При "Студенец" - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год
24.09.2022 15.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 110 см
Паркур
24.09.2022 15.30 h
Изпитание No 11 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 14 год :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год
24.09.2022 16.30 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
25.09.2022 17.00 h
Изпитание No 12 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне и юноши до 18 год :: По член: 274.2.5 :: Височина: 120 см
Паркур
29.09.2022-
01.10.2022
ДП обездка клас Н Млади коне (4,5 и 6 год.), юноши до 14 год., юноши 18 год., пони ездачи и СТ
Обездка
КБ Фригопан
Programme
ДП юноши 14 год.
29.09.2022 11.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
30.09.2022 08.10 h
Изпитание No 2 :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
01.10.2022 08.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
ДП Пони ездачи
29.09.2022 14.25 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
30.09.2022 11.20 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
01.10.2022 11.45 h
Изпитание No 3 :: Тест: Предварителен тест за деца
Тест
ДП Юноши 18 год.
29.09.2022 12.50 h
Изпитание No 1 :: Тест: Отборен тест за юноши
Тест
30.09.2022 09.45 h
Изпитание No 2 :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
01.10.2022 09.50 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
ДП 4 год. коне
29.09.2022 16.20 h
Изпитание No 1 :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
30.09.2022 13.20 h
Изпитание No 2 :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
ДП 5 год. коне
30.09.2022 15.20 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
01.10.2022 14.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
ДП 6 год. коне
30.09.2022 17.15 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
01.10.2022 16.10 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
СТ Млади ездачи
29.09.2022 00.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Млади ездачи - Отборен тест
Протокол
Тест
30.09.2022 00.00 h
Изпитание No 2 :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Протокол
Тест
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Протокол
Тест
СТ Клас Т
30.09.2022 18.20 h
Изпитание No 1 :: Тест: Сен Жорж
Тест
30.09.2022 07.30 h
Изпитание No 2 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
01.10.2022 17.00 h
Изпитание No 3 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
СТ Клас Л/ гр. Б
30.09.2022 18.50 h
Изпитание No 1 :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
01.10.2022 18.35 h
Изпитание No 2 :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
01.10.2022 17.50 h
Изпитание No 3 :: Тест: Финален тест за 7 год. коне
Тест
СТ Аматьори
30.09.2022 19.00 h
Изпитание No 1 :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
01.10.2022 18.25 h
Изпитание No 2 :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Протокол
Тест
30.09.2022-
02.10.2022
ДП 1* и квалификации на 30, 40 , 60 и 80 км
Издържливост
Хиподрум Русе
Programme
Държавен шампионат
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация 80 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 60 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 40 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
Квалификация на 30 км
Изпитание No 1 ::
Маршрут
01.10.2022
Турнир по покана
Прескачане
Шумен
Programme
Х паркур
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Паркур
Паркур за юноши до 14 год. и аматьори
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 2а :: По член: 274.2.5 :: Височина: 105
Паркур
Паркур за 4 и 5 год. коне
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 2б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/110
Паркур
Паркур за 5 год. и по – възрастни коне и юноши до 14г.
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115
Паркур
Паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши до 18 год.
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по – възрастни коне
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Протокол
Паркур
Отворен паркур, юноши до 14 год. и понита
01.10.2022 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур