КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
1 2 4 > Следваща
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
25.09.2021
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум Русе
02.10.2021-
03.10.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
08.10.2021-
10.10.2021
ДП Млади коне, клас Т, пони ездачи, деца, юноши, млади ездачи и съпътстващи турнири
Обездка
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
09.10.2021
Дерби крос
Всестранна езда
Хиподрум Русе
10.10.2021
Турнир по покана
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Турнир по покана
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
15.10.2021-
17.10.2021
ДП Млади коне и съпътстващи турнири
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
22.10.2021-
24.10.2021
Купа Република България
Прескачане
КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
29.10.2021-
31.10.2021
ДП 3*, млади коне, деца, юноши и съпътстващи турнири
Всестранна езда
КСБ Кабиюк
30.10.2021-
31.10.2021
ДП юноши/ млади ездачи, деца и пони ездачи
Издържливост
Асеновград
06.11.2021-
07.11.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан


1 2 4 > Следваща