КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
06.08.2021-
07.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Programme Application_form
Отворен паркур
06.08.2021 08.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
07.08.2021 08.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
06.08.2021 09.20 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110
Паркур
07.08.2021 15.15 h
Изпитание No 5 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/115
Паркур
Отворен паркур - 5 год. и по-възрастни коне
06.08.2021 11.15 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2 :: Височина: 115/120 см
Паркур
07.08.2021 17.10 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
06.08.2021-
08.08.2021
ДП пони ездачи, деца, юноши, млади ездачи, аматьори и съпътстващи турнири
Прескачане
КБ Фригопан
Programme Application_form
ДП Пони ездачи
06.08.2021 13.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
07.08.2021 09.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Паркур
08.08.2021 08.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 70 см
Паркур
ДП Аматьори
06.08.2021 15.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
07.08.2021 11.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
08.08.2021 10.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110 см
Паркур
ДП юноши 14 год.
06.08.2021 17.15 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
07.08.2021 13.30 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115 см
Паркур
08.08.2021 13.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 115 см
Паркур
ДП Юноши 18 год.
06.08.2021 19.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
07.08.2021 19.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125/130 см
Паркур
08.08.2021 15.30 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 130 см
Паркур
ДП Млади ездачи
06.08.2021 19.45 h
Изпитание No 1 :: По член: 239 :: Височина: до 125 см
Паркур
07.08.2021 19.40 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130/135 см
Паркур
08.08.2021 15.50 h
Изпитание No 3 :: По член: 273.3.3 :: Височина: до 135 см
Паркур
УТЕШИТЕЛЕН ДЕЦА
08.08.2021 18.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Паркур
09.08.2021-
12.08.2021
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Лагер по обездка
13.08.2021-
14.08.2021
Турнир по покана - КОНТРОЛНО ЗА Балкански шампионат
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Юноши 14 год.
13.08.2021 09.15 h
Отборен тест за деца :: Тест: Отборен тест за деца
Тест
14.08.2021 08.40 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
Юноши 18 год.
13.08.2021 10.15 h
Индивидуален тест за юноши 18 год. :: Тест: Индивидуален тест за юноши
Тест
14.08.2021 11.10 h
Свободен стил Юноши 18 год. :: Тест: Кюр – свободен стил – ниво Юноши
Тест
Млади ездачи
13.08.2021 11.30 h
Индивидуален тест за Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Индивидуален тест
Тест
13.08.2021 10.50 h
Свободен стил Млади ездачи :: Тест: Млади ездачи- Кюр – свободен стил
Тест
Клас Т
13.08.2021 08.00 h
Междинна категория No 1 :: Тест: Междинна категория № 1
Тест
14.08.2021 09.20 h
Свободен стил Междинна категория No 1 :: Тест: Кюр – свободен стил, МК1
Тест
Пони ездачи
13.08.2021 19.47 h
Втори тест за 4 год. коне - пони :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
14.08.2021 15.30 h
Предварителен тест за деца А - пони :: Тест: Предварителен тест за деца А 2018
Тест
Аматьори
13.08.2021 12.00 h
Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
14.08.2021 13.30 h
Финален тест за 5 год. коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
Аматьори, деца и неучаствали коне
13.08.2021 19.25 h
FEI тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
14.08.2021 17.00 h
Втори тест за 4 год. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
4 год. коне
13.08.2021 18.25 h
FEI тест за 4 год. коне :: Тест: ФЕИ тест за 4 годишни коне
Тест
14.08.2021 15.50 h
Втори тест за 4 год. коне :: Тест: Втори тест за 4 годишни коне
Тест
5 год. коне
13.08.2021 17.15 h
FEI Предварителен тест за 5 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 5 год. коне
Тест
14.08.2021 14.40 h
FEI Финален тест за 5 год. коне :: Тест: Финален тест за 5 год. коне
Тест
6 год. коне
13.08.2021 00.00 h
FEI Предварителен тест за 6 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 6 год. коне
Тест
14.08.2021 08.00 h
FEI Финален тест за 6 год. коне :: Тест: Финален тест за 6 год. коне
Тест
Клас Л и гр. Б
13.08.2021 09.50 h
Индивидуален тест за деца :: Тест: Индивидуален тест за деца
Тест
14.08.2021 08.10 h
FEI Предварителен тест за 7 год. коне :: Тест: Предварителен тест за 7 годишни коне
Тест
Всестранна езда 1*
13.08.2021 11.50 h
Тест CCI1 1* :: Тест: 1* B
Тест
Всестранна езда 2*
13.08.2021 16.30 h
Тест CCI 2* А :: Тест: 2* A
Тест
15.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
КСБ Калоян - Арбанаси
Programme Application_form
Х паркур, пони ездачи и юноши 14 год.
15.08.2021 10.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2а :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100см
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2б :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши 14 год, юноши 15 год.
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.2 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год.
15.08.2021 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см см
Паркур
20.08.2021-
22.08.2021
Квалификации 80 км, 60 км,40 км, 30 км
Издържливост
Дебнево
Programme Application_form
20.08.2021-
22.08.2021
ДП клас Т, група Б, смесено отборно и съпътстващи турнири
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme Application_form
Група Б
20.08.2021 16.30 h
Изпитание No 1 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120
Паркур
21.08.2021 16.00 h
Изпитание No 4 Група Б :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 -125 см
Паркур
22.08.2021 08.30 h
Изпитание No 7 Група Б :: По член: 273.3.3 :: Височина: 125-130 см
Паркур
Смесено отборно деца
20.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 5 Смесено отборно деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Клас Т
20.08.2021 18.30 h
Изпитание No 3 Клас Т :: По член: 239 :: Височина: 135 см
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 6 Клас Т :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140 см
Паркур
22.08.2021 12.00 h
Изпитание No 8 клас Т :: По член: 273.3.3 :: Височина: 145 см
Протокол
Паркур
20.08.2021-
21.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme Application_form
Отворен паркур, деца и пони ездачи
20.08.2021 08.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 70 см
Паркур
21.08.2021 09.00 h
Изпитание No 4 Отворен паркур, деца и пони ездачи :: По член: 238.1.1 :: Височина: 75 см
Паркур
Паркур за деца и аматьори
20.08.2021 09.30 h
Изпитание No 2 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2.5 :: Височина: 100 см
Паркур
21.08.2021 10.30 h
Изпитание No 5 Паркур за деца и аматьори :: По член: 274.2 :: Височина: 105 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
20.08.2021 10.50 h
Изпитание No 2А Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 5А Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни коне и деца
20.08.2021 12.10 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни коне и деца :: По член: 274.2.5 :: Височина: 115 см
Паркур
21.08.2021 00.00 h
Изпитание No 6 Паркур за 5 годишни коне и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Паркур
28.08.2021
Турнир по покана
Прескачане
Кнежа
Programme Application_form
Х Паркур
28.08.2021 11.00 h
Изпитание No 1 Х Паркур :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 cm
Паркур
Паркур за юноши до 14 год и аматьори
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2а Паркур за юноши до 14 год и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 2б Паркур за 4/5 годишни коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 105/110 см
Паркур
Приз Роза Стефанова - Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 3 Приз Роза Стефанова - Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110 см
Паркур
Приз Васил Фратев - Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
28.08.2021 00.00 h
Изпитание No 4 Приз Васил Фратев - Отворен паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120 см
Паркур
30.08.2021-
04.09.2021
Европейски шампионат по прескачане CH - EU - S мъже
Прескачане
Budapest, HUN
04.09.2021-
05.09.2021
Турнир по покана - ОТМЕНЯ СЕ
Прескачане
Студенец
05.09.2021-
08.09.2021
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Лагер по обездка
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
06.09.2021-
11.09.2021
Европейски шампионат по издръжливост CH-EU-E 160
Издържливост
Ermelo, NED
09.09.2021-
12.09.2021
Лагер по обездка
Обездка
КБ Фригопан
Programme
Лагер по обездка
Изпитание No 1 :: Тест:
Протокол
Тест
10.09.2021-
12.09.2021
ДП 2*, пони ездачи, аматьори и съпътстващи турнири
Всестранна езда
Хиподрум Русе
Programme Application_form
ДП 2*
10.09.2021 13.30 h
Изпитание No 1 Тест 2* В :: Тест: 2* B
Тест
11.09.2021 10.00 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 110 см
Паркур
12.09.2021 10.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 115 см
Паркур
Клас 1*
10.09.2021 14.25 h
Изпитание No 1 Тест 1* ИНТРО :: Тест: 1* ИНТРО
Тест
11.09.2021 11.50 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 105 см
Паркур
12.09.2021 11.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 110 см
Паркур
Група Б и съпътстващи турнири
10.09.2021 14.55 h
Изпитание No 1 Тест за 5 год. коне :: Тест: 5 год. коне
Тест
11.09.2021 12.20 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 90 см
Паркур
12.09.2021 11.20 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 100 см
Паркур
Клас Деца
10.09.2021 17.00 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
11.09.2021 14.40 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
12.09.2021 12.30 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
ДП Пони ездачи
10.09.2021 17.45 h
Изпитание No 1 Тест за деца :: Тест: Деца
Тест
11.09.2021 15.50 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 70 см
Паркур
12.09.2021 13.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 70 см
Паркур
ДП Аматьори и 4 год. коне
10.09.2021 15.40 h
Изпитание No 1 Тест за 4 год. коне :: Тест: 4 год. коне
Тест
11.09.2021 13.10 h
Изпитание No 2 Крос :: По член: Крос :: Височина: до 80 см
Паркур
12.09.2021 12.00 h
Изпитание No 3 Прескачане (ВсЕ) :: По член: Прескачане (ВсЕ) :: Височина: до 90 см
Паркур
11.09.2021-
12.09.2021
Турнир по покана
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Programme Application_form
Х паркур
11.09.2021 09.30 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 09.00 h
Изпитание No 8 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65 см
Протокол
Паркур
Отворен паркур, деца и пони ездачи
11.09.2021 10.20 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 80 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 10.00 h
Изпитание No 9A :: По член: 238.1.1 :: Височина: 85 см
Протокол
Паркур
Паркур за деца и аматьори
11.09.2021 11.50 h
Изпитание No 3 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 11.10 h
Изпитание No 9Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 год. коне
11.09.2021 13.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/105 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 12.20 h
Изпитание No 10 :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100/110 см
Протокол
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и деца
11.09.2021 14.30 h
Изпитание No 5 :: По член: 274.5.6 :: Височина: 110 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 13.50 h
Изпитание No 11 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115 см
Протокол
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, деца и юноши
11.09.2021 16.15 h
Изпитание No 6 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 15.30 h
Изпитание No 12 :: По член: 274.2 :: Височина: 125 см
Протокол
Паркур
Паркур за 7 год. и по-възрастни коне
11.09.2021 17.45 h
Изпитание No 7 :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Протокол
Паркур
12.09.2021 17.10 h
Изпитание No 13 :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Протокол
Паркур
15.09.2021-
19.09.2021
Балкански шампионат по прескачане CH-Balkan-D (A), CH-Balkan-Y-D (A), CH-Balkan-J-D (A), CH-Balkan-Ch-D (A)
Прескачане
Маркополо, Атина
17.09.2021-
19.09.2021
Балкански шампионат по обездка CH-Balkan-D (A), CH-Balkan-Y-D (A), CH-Balkan-J-D (A), CH-Balkan-Ch-D (A)
Обездка
Маркополо, Атина
24.09.2021-
26.09.2021
Международен турнир
Всестранна езда
Floresti, ROU
24.09.2021-
26.09.2021
Балкански шампионат по издръжливост CEI2* 120, CEI1* 100, CH-Balkan-E 100
Издържливост
Buftea, ROU