Изпитание No 3 Клас Н: Квалификация 5 год. коне и съпътстващи турнири за юноши 14/ 15 год. и аматьори
Изпитание No 3б Клас Н: Съпътстващ турнир юноши 14/ 15 год.
Изпитание No 4 Клас Л: квалификация 6 и 7 год. коне и съпътстващ за юноши 18 и гр. Б
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 3б Клас Н: Съпътстващ турнир юноши 14/ 15 год.
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория