Квалификация за ДП - 4 год коне и съпътстващи за юноши 14 год. и аматьори
Изпитание No 2б Клас Н: Съптстващ за юноши 14 год.
Изпитание No 4 Клас Л: квалификация 6 и 7 год. коне и съпътстващ за юноши 18 и гр. Б
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 2б Клас Н: Съптстващ за юноши 14 год.
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория