Квалификация за ДП - 4 год коне и съпътстващи за юноши 14 год. и аматьори
Изпитание No 2а Клас Н: Квалификация 4 г. коне
Изпитание No 4 Клас Л: квалификация 6 и 7 год. коне и съпътстващ за юноши 18 и гр. Б
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 2а Клас Н: Квалификация 4 г. коне
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория