Отворен паркур
Паркур за деца и аматьори
Паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши до 14 год.
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
Ловен паркур за деца, пони и аматьори
Ловен паркур за 5 год. и по - възрастни коне
Заявки
Нов турнир
Календар
КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
НТ-О1
ВР-О1
Статус
Check1
1
Стоян Китаровски
Мандолин де Дам
2018
ХЪС
Мъже/Жени
0.0
69.04
ОК
Check1
1
Милко Кочев
Ол Стар Зет
2018
ПЪЛДИН
Мъже/Жени
0.0
71.94
ОК
Check1
1
Магдалинка Ванева
Гресво
2018
ПЪЛДИН
Аматьори
0.0
72.17
ОК
Check1
1
Иван Добрев
Ксеркс I
2018
Мъже/Жени
0.0
76.10
ОК
Check1
1
Ивелин Вълев
Чарли
2018
ЕКУИТА
Мъже/Жени
0.0
76.16
ОК
Check1
6
Калин Неделчев
Голдън Юбилей
2018
ПЪЛДИН
Мъже/Жени
7.0
81.54
ОК
Check1
7
Васил Василев
Куул Копи Зет
2018
АХАЛ
Аматьори
25.0
99.33
ОК
Check1
8
Йоана Сталева
Чианти
2018
КАРИЕР
Мъже/Жени
36.0
98.92
ОК
Check1
9
Стоян Китаровски
Андреас Зет
2018
ХЪС
Мъже/Жени
37.0
111.30
ОК