Отворен паркур
Паркур за деца и аматьори
Паркур за 5 год. и по - възрастни коне и юноши до 14 год.
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 18 год
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
Ловен паркур за деца, пони и аматьори
Ловен паркур за 5 год. и по - възрастни коне
Заявки
Нов турнир
Календар
КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
НТ-О1
ВР-О1
Статус
Check1
1
Стоян Китаровски
Мандолин де Дам
2018
ХЪС
Мъже/Жени
0.0
62.76
ОК
Check1
1
Милко Кочев
Ол Стар Зет
2018
ПЪЛДИН
Мъже/Жени
0.0
63.49
ОК
Check1
1
Стоян Китаровски
Андреас Зет
2018
ХЪС
Мъже/Жени
0.0
68.32
ОК
Check1
1
Магдалинка Ванева
Гресво
2018
ПЪЛДИН
Аматьори
0.0
68.94
ОК
Check1
1
Ивелин Вълев
Чарли
2018
ЕКУИТА
Мъже/Жени
0.0
70.11
ОК
Check1
6
Калин Неделчев
Голдън Юбилей
2018
ПЪЛДИН
Мъже/Жени
4.0
73.69
ОК
Check1
7
Васил Василев
Куул Копи Зет
2018
АХАЛ
Аматьори
12.0
65.46
ОК
Check1
8
Йоана Сталева
Чианти
2018
КАРИЕР
Мъже/Жени
25.0
88.85
ОК