Съпътстващ турнир за юноши
Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за юноши
Съпътстващ турнир за млади ездачи
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 3 Съпътстващ турнир за юноши
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
Check1
1
Стефан Каиков
Силвър Бой
2004
ЕКЛИПСЕК
Юн./Дев. 18 г.
Check1
2
Мадлин Найденова
Преслав
2002
ЕКЛИПСЕК
Юн./Дев. 18 г.
Check1
3
Магдалена Иванова
Трим
2007
КОНКУР
Юн./Дев. 18 г.