Съпътстващ турнир за млади ездачи
Заявки
Нов турнир
Календар
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
Кл
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Ден 1
Ден 2
Нак. т.
Веселина Соколова
Монтевидео
2010
ТРАКЕНЕН
(1)
(0)
10.00
Гергана Фратева
Мон Блан
2011
СВЕТИГЕОРГИ
(1)
(0)
8.00
Николай Николов
Артикул
2010
КАБИЮК
(1)
(0)
6.00
Анна Ангелова
Фабюлъс
2011
КАЛОЯН92
(1)
(0)
4.00
Анна Ангелова
Либерти
2012
КАЛОЯН92
(1)
(0)
2.00