Съпътстващ турнир за млади ездачи
Заявки
Нов турнир
Календар
КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
E, %
H, %
C, %
M, %
B, %
Общо, %
Статус
Check1
1
Марина Славчева
Даш Гала
2009
ВАРНАСККС
Мъже/Жени
-
66.125
63.250
-
57.875
62.417
ОК
Xls_small
Check1
2
Ангелина Асенова
Ваняно
2001
ТЕНЕВИСИН
Мъже/Жени
-
55.625
56.625
-
57.375
56.542
ОК
Xls_small