Съпътстващ турнир за млади ездачи
Заявки
Нов турнир
Календар
КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
E, %
H, %
C, %
M, %
B, %
Общо, %
Статус
Check1
1
Марина Славчева
Даш Гала
2009
ВАРНАСККС
Мъже/Жени
-
66.176
63.235
-
60.588
63.333
ОК
Xls_small
Check1
2
Ангелина Асенова
Ваняно
2001
ТЕНЕВИСИН
Мъже/Жени
-
58.824
57.059
-
60.588
58.824
ОК
Xls_small