Междинна категория
Паркур за 4 год. коне
Паркур за деца и аматьори
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши 14 год
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши 14 год и юноши до 18 год.
Паркур за 5/ 6 год. и по-възрастни коне
Изпитание No 12 Приз "Ген. Крум Лекарски" - 6 год. и по - зърастни коне
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 12 Приз "Ген. Крум Лекарски" - 6 год. и по - зърастни коне
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория