Отворен паркур за 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год.
Изпитание No 5 - 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год.
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 5 - 5 год. и по-възрастни коне, юноши до 14 год. и юноши 18 год.
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория