Обездка 5 годишни коне и аматьори
Обездка юноши 18 години
Обездка за 4 годишни коне, аматьори и деца
Обездка за пони ездачи
Изпитание No 10 Обездка за пони ездачи
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 10 Обездка за пони ездачи
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
Check1
1
Александра Илиева
Лайк
2014
ШУМЕН-2010ЕК
Юн./Дев. 14 г.
Check1
2
Никол Маврова
Пирина
2008
ПРОФРАНГЕЛК...
Юн./Дев. 14 г.
Check1
3
Александра Илиева
Карамел
2014
ШУМЕН-2010ЕК
Юн./Дев. 14 г.