Клас Пони ездачи
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за юноши до 14 г. и аматьори
Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за юноши до 14/15 г. и аматьори
Клас Л: 6 и 7 год. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
Клас Т:Съпътстващ турнир
Изпитание No 5 Клас T: съпътстващ турнир
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 5 Клас T: съпътстващ турнир
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория