Отворен паркур
Отворен паркур за 5 год. и по-възрастни коне
Заявки
Нов турнир
Календар
КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
НТ-О1
ВР-О1
Статус
Check1
1
Иван Добрев
Карлота
2016
ПЪЛДИН
Мъже/Жени
0.0
66.73
ОК
Check1
1
Ивелин Вълев
Картего
2016
ЕКУИТА
Мъже/Жени
0.0
71.51
ОК
Check1
3
Николай Кънчев
Буцефал
2016
ПЪЛДИН
Мъже/Жени
4.0
66.40
ОК
Check1
4
Филип Велев
Уайт Найт
2016
ПЪЛДИН
Мъже/Жени
8.0
66.65
ОК