Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, деца и юноши до 14 год.
Изпитание No 5: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14 год.
Квалификация за ДП 4 и 5 год. коне
Квалификация за ДП - 6 и 7 год коне и гр.Б
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 5: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне и юноши до 14 год.
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория