Държавно първенство юноши 18 год.
Отборен тест за юноши
Държавно първенство 4 год. коне и съпътстващ турнир за аматьори
Държавно първенство 5/6 год. коне и съпътстваш турнир за аматьори
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Отборен тест за юноши
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
Check1
1
Мадлин Найденова
Силвър Бой I
2009
ЕКЛИПСЕК
Юн./Дев. 18 г.
Check1
2
Магдалена Иванова
Трим
2007
КОНКУР
Юн./Дев. 18 г.
Check1
3
Стефан Каиков
Силвър Бой
2004
ЕКЛИПСЕК
Юн./Дев. 18 г.
Check1
4
Мадлин Найденова
Преслав
2002
ЕКЛИПСЕК
Юн./Дев. 18 г.