СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 1: Х - паркур
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория
Check1
1
Румяна Чобанова
Калевала М
2014
АЛФА
Мъже/Жени
Check1
2
Катерина Иванова
Флаш
2010
ПЪЛДИН
Аматьори
Check1
3
Валентина Френкева-...
Пандора
2014
КАЛОЯН92
Аматьори