Заявки
Нов турнир
Календар
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
Кл
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Ден 1
Ден 2
Нак. т.
1
Йоана Тодорова
Аберлон
2015
КАЛОЯН92
25.54
(1)
100.00
(1)
125.54