6 годишни и по-възрастни коне
Клас Н млади коне - 5 годишни и съпътстващ турнир за юноши 14/15 годишни и аматьори
Клас Л 6 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши 14/18 и група Б
Изпитание No 9 Клас Л 6 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши 14/18 и група Б
Клас Л 7 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши до 18 год
Заявки
Нов турнир
Календар
СТАРТОВ ЛИСТ :: Изпитание No 9 Клас Л 6 годишни коне и съпътстващ турнир за юноши 14/18 и група Б
N
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Категория