Заявки
Нов турнир
Календар
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ :: Юн./Дев. 14 г.
Кл
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Ден 1
Ден 2
Нак. т.
-
Йордан Йорданов
Ванто
2005
КАБИЮК2024
37.50
(1)
-
(-)
-
-
Божидара Илиева
Джеронимо
2007
КЕНТАВЪР-РУСЕ
38.75
(2)
-
(-)
-
-
Марина Илиева
Галерия Ефизия
2002
КЕНТАВЪР-РУСЕ
40.69
(3)
-
(-)
-