Заявки
Нов турнир
Календар
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ :: Юн./Дев. 18 г.
Кл
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Ден 1
Ден 2
Нак. т.
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ :: Мъже/Жени
Кл
Състезател
Кон
Год.
Клуб
Ден 1
Ден 2
Нак. т.
1
Александра Пен...
Агентура
2013
КАЛОЯН92
40.20
(1)
4.00
(1)
44.20