Новини
None_news_image
05.02.2020
Организатор Купа България, прескачане на препятствия

Във връзка с организацията и провеждането на Купа България по прескачане на препятствия, БФКС дава възможност на клубовте по конен спорт да кандидатстват за домакинство при следните условия:

1. Организаторът ще получи право, след подписване на договор с БФКС, да органиизира състезанието за пет последователни години.

2. Купа Република България е тридневно състезание и се провежда отделно от Държавно първенство и организаторът на проявата поема разходите по организация, съдийски хонорари и награден фонд.

3. Пясъчно-текстителен плац: 

4. Такса правоучастие в размер до 200 лв. Таксата включва, бокс, първи постел (две бали слама) и такса участие в купата.

5. Не могат да бъдат провеждани съпътващи турнири за коне 6 и по-възрастни.

Регламент:

В купа България се допуска участие на 6 годишни и по-възрастни коне.

Минимален награден фонд за Купа България: 7000 лв. 

Разпределение: Изпитание № 1: 15%, изпитание № 2: 25%, изпитание № 3: 50%, изпитание № 4: 10%

Изпитание № 1: Първа квалификация: Таблица А по хронометър

Член: 238.2.1.

Височина до 120 см 

Темп: 350 м/мин

Изпитание № 2: Втора квалификация: Еднократен бараж

Член: 238.2.2.

Височина: до 125 см

Темп: 350 м/мин

Изпитание № 3: Финал Купа България Два манша

Член: 273.3.3.2  и  273.4.3

Височина: до 125-130 см

Темп: 350 м/мин

За изпитание No 3 финал Купа България се класират 25те най-добри тандема от първа и втора квалификация. 

Всеки тандем събира точки от първата и втората квалификации. Тандемът класирал се на 1-во място, в която и да е от двете квалификации, печели точки равни на броя на всички стартирали тандеми в първата квалификация +3 точки, вторият ще спечели точки колкото е броят на стартиралите тандеми в първата квалификация, третият ще вземе колкото е броят на стартиралите тандеми в първата квалификация -2 точки, четвъртият - 3 точки и т.н. Точките от двата дни се събират и 25-те тандема събрали най-много точки се класират за Финала. 

При равенство в точките, се гледа класирането от Втора квалификация.

Състезателите започват Финал Купа България с 0 н.т. За втория манш се класират 10-те най-добри тандема по наказателни точки и време от първия манш. Класирането в паркура се извършва на база сбора от наказателните точки от първи и втори манш и времето от втория манш. Състезателите неквалифицирани за втория манш се класират на база наказателни точки и време от първи манш. Състезателите неквалифицирани за Финала на Купа България участват в утешителното изпитаниe. Класирането в него е по чл. 238.2.1.

Ако участниците в Утешителният паркур са по-малко от 10 тандема, паркурът няма да бъде проведен и наградният фонд ще се добави към Финал Купа България (изпитание No 3) и всички участници имат право да стартират в него.

Изпитание № 4: Утешителен: Таблица А по хронометър

Член: 238.2.1.

Височина до 120 см 

Темп: 350 м/мин

Желаещите клубове да заявявт писмено своето желание на емайл: bef@horsesportbg.org

УС на БФКС ще разгледа получените кандидатури и ще обяви клуба организатор.