КАЛЕНДАР
Pdf_calendar
1 3 > Следваща
Дата
Прояви
Дисциплини
Спортна база
Документи
29.07.2018
Открит турнир
Прескачане
Вършец
Х паркур
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
21.07.2018-
22.07.2018
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Паркур за понита и големи коне
21.07.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60 см
Паркур
22.07.2018 09.00 h
Изпитание No 6 Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65/70 см
Протокол
Паркур
Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 2 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 90/100 см
Паркур
22.07.2018 09.45 h
Изпитание No 7 Паркур за 4/5 годишни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 95/105 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 3 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105 см
Паркур
22.07.2018 12.00 h
Изпитание No 8 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115 см
Паркур
Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 4 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120 cm
Паркур
22.07.2018 14.00 h
Изпитание No 9 Паркур за 5 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125 см
Паркур
Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне
21.07.2018 00.00 h
Изпитание No 5 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130 см
Паркур
22.07.2018 16.15 h
Изпитание No 10 Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135 см
Паркур
25.08.2018
Открит турнир
Прескачане
Кнежа
Изпитание No 1 Х паркур
Изпитание No 1 :: По член: :: Височина:
Протокол
Паркур
28.09.2018-
30.09.2018
Квалификация за ДП проба
Прескачане
Змеево
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца и аматьори
28.09.2018 11.00 h
Клас Н: Млади коне 4 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца и аматьори :: По член: Крос :: Височина: 100
Протокол
Паркур
Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца, юноши до 15 г. и аматьори
28.09.2018 00.00 h
Клас Н: Млади коне 5 г. коне (квалификация) и съпътстващи турнири за деца, юноши до 15 г. и аматьори :: По член: Паркур за стил :: Височина: 115
Протокол
Паркур
Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б
28.09.2018 00.00 h
Клас Л: 6 г. коне (квалификация) и съпътстващ за юноши 14/18 г. и група Б :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125
Протокол
Паркур
Клас Л: 7 г. коне - ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши до 18 г.
28.09.2018 00.00 h
Клас Л: 7 г. коне - ( квалификация) и съпътстващ турнир за юноши до 18 г. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 130
Протокол
Паркур
Клас Т: съпътстващ турнир
28.09.2018 00.00 h
Клас Т: съпътстващ турнир :: По член: 238.2.1 :: Височина: 140
Протокол
Паркур
29.09.2018-
30.09.2018
Турнир по покана
Прескачане
КБ Фригопан
Паркур на понита и големи коне
29.09.2018 09.00 h
Изпитание No 1: Паркур за понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Паркур
30.09.2018 09.00 h
Изпитание No 5: Паркур на понита и големи коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 65/70
Паркур
Паркур за 4 год. коне, деца и аматьори.
29.09.2018 10.30 h
Изпитание No 2: Паркур за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100
Паркур
30.09.2018 10.30 h
Изпитание No 6: Купа „Хисар“ за 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 100/105
Паркур
Паркур за 5 год. и по-възрастни коне, деца, юноши и аматьори
29.09.2018 14.45 h
Изпитание No 3: Паркур за 5 год. и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110
Паркур
30.09.2018 14.45 h
Изпитание No 7: Купа „Краси“ за 5 год. и по-възрастни коне, деца, юноши и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 110/115
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне, юноши и деца
29.09.2018 18.30 h
Изпитание No 4: Приз „Пълдин“- 6 год. и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 274.5.6 :: Височина: 125/130
Паркур
30.09.2018 18.30 h
Изпитание No 8: Приз „Фригопан“ за 6 год. и по-възрастни коне и юноши :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130/135
Паркур
13.10.2018-
14.10.2018
Национален турнир по прескачане на препятствия Д-р Йосиф Наумовски
Прескачане
Скопие, Македония
turnir
13.10.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
12.10.2018-
14.10.2018
Държавно първенство млади коне 4, 5 г. и клас Л 6 и 7 г.
Прескачане
КБ Фригопан
Държавно първенство Млади коне 4 год.
13.10.2018 10.00 h
Изпитание No 4: Клас Н - 4 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 100
Паркур
14.10.2018 10.00 h
Изпитание No 8: Клас Н 4 - год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105
Паркур
Държавно първенство Млади коне 5 год.
12.10.2018 13.30 h
Изпитание No 1: Клас Н - 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115
Паркур
13.01.2018 11.50 h
Изпитание No 5: Клас Н - 5 год. коне :: По член: 238.1.1 :: Височина: 115
Паркур
14.01.2018 12.40 h
Изпитание No 9: Клас Н - 5 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 120
Паркур
Държавно първенство Млади коне 6 год.
12.10.2018 15.00 h
Изпитание No 2: Клас Л - 6 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
13.10.2018 15.00 h
Изпитание No 6: Клас Л - 6 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 125
Паркур
14.10.2018 14.30 h
Изпитание No 10: Клас Л - 6 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 130
Паркур
Държавно първенство Млади коне 7 год.
12.10.2018 16.00 h
Изпитание No 3: Клас Л - 7 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
13.10.2018 15.30 h
Изпитание No 7: Клас Л - 7 год. коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 130
Паркур
14.10.2018 15.45 h
Изпитание No 11: Клас Л - 7 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 135
Паркур
13.10.2018-
14.10.2018
Открит турнир по прескачане
Прескачане
КБ Фригопан
Паркур за 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори
13.10.2018 09.00 h
Изпитание No 1: Паркур за 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 80/85
Паркур
14.10.2018 09.00 h
Изпитание No 4: Паркур за 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 85/90
Паркур
Отворен 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори
13.10.2018 12.40 h
Изпитание No 2: Отворен 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105/110
Паркур
14.10.2018 11.20 h
Изпитание No 5: Отворен 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115
Паркур
Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши и деца
13.10.2018 16.50 h
Изпитание No 3: Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Паркур
14.10.2018 17.00 h
Изпитание No 6: Отворен - 5 год. и по-възрастни коне, юноши и деца :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130
Паркур
20.10.2018-
21.10.2018
Открит турнир по прескачане
Прескачане
Хиподрум - Шумен
Х - паркур, деца, неучаствали коне и аматьори
20.10.2018 09.00 h
Изпитание No 1: Х - паркур, деца, неучаствали коне и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
21.10.2018 09.00 h
Изпитание No 6: Х - паркур, деца, неучаствали коне и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 65
Протокол
Паркур
4 год. коне, деца и аматьори
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 2: 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 100/105
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 7: Приз "..." 4 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105/110
Протокол
Паркур
5 год. коне, деца и аматьори
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 3: 5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 110/115
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 8: Приз "..." 5 год. коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 115/120
Протокол
Паркур
4 год. и по-възрастни коне
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 4: 4 год. и по- възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 115/120
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 9: Приз "..." 4 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 274.5.6 :: Височина: 120/125
Протокол
Паркур
5 год. и по-възрастни коне
20.10.2018 00.00 h
Изпитание No 5: 5 год. и по-възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.1 :: Височина: 120/125
Протокол
Паркур
21.10.2018 00.00 h
Изпитание No 10: Приз "..." 5 год. и по възрастни коне, деца и аматьори :: По член: 238.2.2 :: Височина: 125/130
Протокол
Паркур
26.10.2018-
28.10.2018
Открит турнир по прескачане
Прескачане
Студенец
Паркур за 4 и 5 год. коне
26.01.2018 10.00 h
Изпитание No 1: Паркур - 4 и 5 год. коне :: По член: 274.5.6 :: Височина: 100/110
Паркур
27.01.2018 10.00 h
Изпитание No 4: Купа "Студенец" - 4 и 5 год. коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 105/115
Паркур
Паркур за 5 год. и по възрастни коне и аматьори
27.10.2018 16.30 h
Изпитание No 7: Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне, деца и аматьори. :: По член: 238.2.1 :: Височина: 105
Паркур
28.10.2018 10.30 h
Изпитание No 8: Отворен паркур за 5 годишни и по-възрастни коне,деца и аматьори. :: По член: 274.5.6 :: Височина: 105/110
Паркур
Паркур за 6 год. и по-възрастни коне
26.10.2018 11.30 h
Изпитание No 2: Паркур за 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.1 :: Височина: 135
Паркур
27.10.2018 12.30 h
Изпитание No 5: Гран При „Студенец“ - 6 годишни и по-възрастни коне :: По член: 238.2.2 :: Височина: 140
Паркур
19.10.2018-
21.10.2018
Купа Проба
Прескачане
ККС Мизия
i KWALIFIKACI Q
26.01.2018 00.00 h
Изпитание No 1 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
26.01.2018 00.00 h
Изпитание No 2 :: По член: 238.2.2 :: Височина:
Протокол
Паркур
28.01.2018 00.00 h
Изпитание No 3 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
28.01.2018 00.00 h
Изпитание No 4 :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Протокол
Паркур
10.11.2018
Турнир по покана Jump & Drive
Прескачане
КСБ Хан Аспарух - София
Отворен паркур, деца и аматьори
10.11.2018 10.00 h
Изпитание No 1 Отворен паркур, деца и аматьори :: По член: 238.1.1 :: Височина: 60
Протокол
Паркур
Паркур Jump & Drive
10.11.2018 13.00 h
Изпитание No 2 Паркур Jump & Drive :: По член: 239 :: Височина: 120 см
Протокол
Паркур
10.11.2018-
11.11.2018
ИЗЛОЖЕНИЕ И ТЕСТИРАНЕ НА КОНЕ ОТ ПОРОДАТА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН 2018
Прескачане
СК Тракиец - с. Житница
Тестиране Български спортен кон
Тестиране на Български спортен кон :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Тестиране на други породи :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур
Тестиране на коне извън класиране :: По член: 238.2.1 :: Височина:
Паркур


1 3 > Следваща